پرسش و پاسخگویی: 


سوال: تازگی ازدواج کرده ام. میخواستم بدانم چیکار کنم تا همیشه مثل روز اول همدیگرو دوست داشته باشیم و بهم عشق بورزیم؟راهنمای جامع  


پاسخ:از خوبیهایش بگویید و بر بدیهایش متمرکز نشوید و اگر ویژگی باعث اختلاف است از راه درست و در زمان مناسب آنرا حل کنید. اختلاف داشتن دلیل بر دوست نداشتن نیست و باید اختلاف سلیقه را طبیعی بدانید. ممکن است همسرتان را آنچه شما دوست می دارید یا شما را خوشحال می کند ، خوشحال و شاد نکند؛ برای دانستن همیشه بپرسید. از حدس زدن اجتناب کنید. در هنگام بروز اختلاف تنها به یک موضوع بپردازید. درباره تفاوتهای زن و مرد و مهارتهای زندگی خصوصا مهارت گفتگو، حل تعارض و مهارت همدلی مطالعه کنید و در زندگی زناشویی از آنها استفاده کنید. کتاب عشق هرگز کافی نیست کتاب مفیدی است.