🚻اشتباهات در انتخاب همسر🚻: 

ازدواج خوب

۱)  نداشتن شناخت کافی(ازدواج بدون گذراندن  دوره آشنایی کامل) 

۲) ازدواج به امید تغییر(صغات شخصیتی افرادعوض نمی‌شود اصلا) 

۳) انتخاب هیجانی و عاطفی(لطفاً قبل از شناخت عاشق نشوید) 

۴) انتخاب از روی ظواهر(اکثر طلاق ها بخاطر اخلاق بد همسر است نه ظاهر او... زیبایی ظاهری خیلی زود تکراری می‌شود) 

۵) احساس تنهایی و جبران عاطفی(نیاز داشتن به یک همراه، نباید شما را مجبور کند که هر همراهی را انتخاب کنید!) 

۶) انتخاب از روی قسمت، و مواردی که پایه و اساس عقلی و دینی ندارد. 

۷) عدم مشاوره تخصصی