❌ عادی شدن زن و شوهر برای همدیگر 


✍یکی از غیر محترمانه ترین رفتارهائی که می توانیم با همسر خود داشته باشیم، عادی و پیش پا افتاده تلقی کردن او است.


 فکر نمی کنیم که زندگی بدون همسر چقدر برای ما نگران کننده و دشوار است.


🚫 گاهی بجای همسر حرف می زنیم.


🚫 گاهی درباره او در حضور دیگران غیر محترمانه صحبت می کنیم.


🚫برای همسر تصمیم می گیریم که چه بکند.


 👈چگونه خود را از این دام نجات دهیم؟


 ✅به همسر خود گوش فرا دهید.


✅ در احساسات و هیجانات او شریک شوید.


✅از همسر تقدیر به عمل آورید.


✅ برای همسر ارزش و اعتبار قائل شوید.


✅از هر فرصتی برای بیان تشکر خود بهره بگیرید.


✅ به همسر خود ابراز علاقه کنید.


 ✅از با هم بودن به عنوان دوست و شریک زندگی احساس خوشوقتی و خوشبختی کنید.


👈باتجربه کردن روش های بالا از قدرت آنها مبهوت خواهید شد. 

                    👇👇👇👇

✳️فراموش کنید که چه می گیرید، صرفا بر این تمرکز کنید که چه می دهید.✳️


👌من معتقدم اگر شریک زندگی خود را بی بها تلقی نکنید، او نیز متقابلا همین کار را خواهد کرد.


 سپاسگزاری حس خوبی به همسر خواهد داد. 


روش ها را امتحان کنید و مطمئن باشید که به اینکار علاقمند خواهید شد و اثرات معجزه آمیز آنها را خواهید دید.