🔅امام باقر(علیه السلام):

همان گونه ڪه مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند،زنان نیز دوست دارند؛زینت و آرایش را در مردانشان ببینند..📚مکارم الاخلاق، ص۸۰

از مردان محترم خواهش میکنم که به وضع ظاهری شون جلوی همسرشون توجه کنن... نگید تو خونه که طوری نیس هر طور باشیم. 

با لباس مرتب و بوی خوش در خونه باشید 🌹